Logo ARTAX, a.s.
komplexní služby v oblasti
grafického designu, reklamy a tisku

Grafika a design

Artax a cestovní ruch

Příklady realizací

Tisková konference a křest brožury na veletrhu Regiontour 2015

Zákazník: Zlínský kraj
Úspěšnou účastí ve výběrovém řízení jsme získali veřejnou zakázku, jejímž zadáním od Zlínského kraje bylo zpracování brožury představující gastronomii a folklór Moravy a Slezska. Zkušená textařka, paní Eva Obůrková, vytipovala spoustu folklórních slavností, festivalů a gastronomických akcí. Ke každé byl uveden krátký popis a fotografie vystihující akci, které jsme pro publikaci obstarali. Součástí zadání byly taky recepty na tradiční lidová jídla, typická pro jednotlivé kraje. Pro co nejvěrnější zachycení lákavé chuti jsme některé pokrmy nechali přímo uvařit a vyfotografovat odborníkem. Všechen nasbíraný materiál byl graficky zpracován do lepené brožury formátu A5 o padesáti stranách. Součástí zakázky byl i její tisk a knihařské zpracování. Finálem zakázky bylo představení a křest publikace na tiskové konferenci při veletrhu Regiontour 2015, za účasti hejtmanů čtyř moravských krajů. Pro konferenci jsme zajistili prostory, navrhli a vyrobili pozvánky, zkomponovali slideshow na promítání v konferenčním sále, vytiskli a zajistili elektronickou podobu tiskových zpráv na CD. Pozvaným zástupcům tisku jsme předali tašky, do kterých jsme zkompletovali dárkové předměty poskytnuté jednotlivými kraji. Po ukončení oficiální části na účastníky čekalo pohoštění, které jsme navrhli s ohledem na regionální tradiční produkty.

Tisk brožury Putování s Bílou paní

Zákazník: Jihomoravský kraj
Pro Jihomoravský kraj jsme graficky i redakčně zpracovali a vytiskli brožuru pod názvem Putování s Bílou paní. Brožura ve formátu A4 měla 32 stran. Vnitřní plnobarevné strany se tiskly na 130g/m2 matný křídový papír a barevná obálka byla tištěná na 200 g/m2 matný křídový papír. A navíc měla aplikované i matné lamino. Celkový náklad čítal 2000 kusů.

Naše tiskoviny na výstavě REGIONTOUR 2012

Jako již tradičně na brněnské výstavě turistických možností v regionech REGIONTOUR 2012 můžete vidět i naši práci. Na sklonku roku jsme připravili dvě brožury představující turistické cíle napříč celou Českou republikou pro Českou centrálu cestovního ruchu – jednu s praktickým a stručným výčtem 101 turistických atraktivit a druhou představující českou turistiku v imidžovém duchu. Pro Jihomoravský kraj jsme zpracovali mapu 80ti turistických cílů a sadu materiálů popisující muzea, galerie a další příspěvkové kulturní instituce spravované krajským úřadem JmK – mapu, cizojazyčnou brožurku, 15 pohlednic a slevovou kartu, vše ve vkusné krabičce.

Mapa Jihomoravského kraje

Propagace cestovního ruchu se stává stále důležitější oblastí, ve které v současnosti působíme. Tentokráte jsme zpracovali mapu Jihomoravského kraje. Jedná se o mapu 80ti turistických zajímavostí Jihomoravského kraje včetně jejich popisu a vyznačení v mapě pomocí piktogramů. Mapa formátu A2 složeného na A6 se připravovala ve třech jazykových mutacích a část nákladu jsme vlepovali do pevných laminovaných desek. Jednalo se tedy o komplexní dodávku, kdy jsme zajišťovali zracování textů a dat, překlady, grafický návrh a sazbu, prepress, tisk a finální knihařské zpracování. Zajímavostí je, že tuto zakázku jsme získali v řádném výběrovém řízení, kdy jsme uspěli i proti renomovaným kartografickým firmám.

Suplement Jaké je Česko

Zákazník: CzechTourism
Tradiční spolupráce s agenturou CzechTourism letos vedla ke zpracování brožury Jaké je Česko, která byla distribuována jako vkládaný materiál v německém, polském a slovenském denním tisku. Brožura formátu DL o 12ti stranách obsahuje výběr 30ti turistických aktivit, prezentovaných na portálu Kudy z nudy. Při výběru cílů byl brán ohled na specifické požadavky turistů ze zemí, kde se brožura distribuovala. Půlmilionový náklad materiálu zajistil poměrně široký dopad inzerce na zahraniční klientelu i když na nás kladl vyšší nároky na logistiku dodání materiálů do jednotlivých redakcí. Nicméně vše proběhlo ke spokojenosti klienta.

Naše práce na veletrhu REGIONTOUR 2011

Na tradiční brněnské výstavě turistických možností v regionech REGIONTOUR 2011 můžete vidět i naši práci. Na přelomu roku jsme připravili tři materiály sloužící k propagaci cestovního ruchu - celostátní přehled toho nejlepšího z portálu Kudy z nudy za rok 2010, sadu letáků Jižní Morava jak ji neznáte a pro region Slovácko přehled akcí v regionu na rok 2011 Co se u nás děje.

Tisk sad turistických map oblastí České republiky

Zákazník: CzechTourism
Po úspěšném zvládnutí přípravy sady 40ti map turistických oblastí České republiky, které jsme připravovali pro CzechTourism – Českou centrálu cestovního ruchu, jsme vyhráli i výběrové řízení na tisk těchto map. Celkový náklad představuje úctyhodných 1 325 000 kusů, které realizujeme v relativně krátkém termínu osmi pracovních dnů. Tiskneme na našem větším stroji SAKURAI ve třísměnném provozu na speciální kartografický papír. Zároveň zajišťujeme i distribuci koordinátorům v jednotlivých turistických regionech ČR. Jako třešničku na dortu jsme navrhli i speciální krabičku na celý soubor těchto 40ti map, který tak dostane výrazně reprezentativní podobu.

Sada letáků pro propagaci turistických zajímavostí na jižní Moravě

Zákazník: Krajský úřad Jihmoravského kraje
Vyhráli jsme výběrové řízení vyhlášené Krajským úřadem Jihomoravského kraje na tvorbu složky se sedmi letáky propagujícími turistické zajímavosti na jižní Moravě. V listopadu 2010 jsme se úspěšně zúčastnili výběrového řízení a tak v této chvíli sbíráme potřebná data, tvoříme texty, sháníme fotografie a tvoříme grafiku pro sadu sedmi letáků ve společné obálce. Tyto letáky budou propagovat méně známe turistické zajímavosti Jihomoravského kraje, jako jsou naučné stezky, adrenalinové aktivity, folklór ap.

Kniha Kudy z nudy – Rodinné výlety

Zákazník: Česká centrála turistického ruchu
Naše spolupráce s Českou centrálou turistického ruchu pokračovala sazbou turistického průvodce v knižní podobě. Knižní průvodce v rozsahu 144 stran obsahuje 210 turistických cílů vhodných pro rodiny s dětmi. Všechny tyto cíle jsou součástí protálu www.kudyznudy.cz, který provozuje Česká centrála turistického ruchu. Stejnou publikaci, realizovanou ve spolupráci s nakladatelstvím Computer Press, ovšem s jinými tipy na výlet, jsme připravovali i vloni.

Brožura Putování s bílou paní v německé mutaci pro úřad Jihomoravského kraje

Zákazník: úřad Jihomoravského kraje
Další z verzí informačních brožur, které návštěvníků Jihomoravského kraje představí zajímavou formu místní hrady a zámky, jsme tentokrát zaktualizovali a vytiskli v německém jazyce.
Technologie: ofsetový tisk

Katalog Putování s Bílou paní v ruské mutaci pro JMK

Zákazník: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Pro Krajský úřad jsme přeložili, vysadili a vyrobili ruskou verzi katalogu Putování s Bílou paní. Součástí zakázky jsou rovněž také letáky s přehlednou mapou turistických cílů z průvodce. I pro ruského turistu jsou tak nyní dostupné informace o krásách a pamětihodnostech líbezné Jižní Moravy.
Technologie: překlad, sazba, ofsetový tisk

Zažijte jižní Moravu lexikon

Zákazník: Jihomoravský kraj
Pro Jihomoravský kraj jsme provedli dotisk brožury v ruské jazykové mutaci s názvem Zažijte jižní Moravu. Brožura ve formátu A4 měla 24 vnitřních stran, se tiskly na 135g/m2 matný křídový papír a barevná obálka byla tištěná na 200 g/m2 matný křídový papír. Na ni jsme aplikovaly parciální lak. Celkový náklad čítal 1500 kusů.
Technologie: Ofsetový tisk

Image prospekt Slovácko

Zákazník: Město Kyjov
Pro image prospekt Slovácko jsme dodávali komletní texty od výběru jednotlivých turistických cílů přes jejich popis po ověření kontaktních údajů. Zároveň jsme zajišťovali překlady do angličtiny a němčiny. O úspěšnosti materiálu svědčí i dva dodtisky v průběhu dalších dvou let.
Label
Zavřít
Grafika, design, kreativa, copywriting, osvit filmů, CTP, ofsetový tisk, digitální tisk, velkoformátová grafika, řezaná grafika, plotter, webové stránky, programování, databáze, reklama, myšlenky, nápady, DVD, flash, video, 3D, POS
Copyright © 2011 ARTAX, a.s., Karásek 1e (areál Pharma Park CR, budova 09), Brno