Logo ARTAX, a.s.
komplexní služby v oblasti
grafického designu, reklamy a tisku

Tisk a knihařské zpracování

Tiskoviny s ochrannými prvky

Některé tiskoviny vyžadují speciální ochranu proti kopírování, duplikování a proti zneužití. Jedním z ochranných prvků je grafické ztvárnění podoby takové tiskoviny, např. giloše či jemná perokrespa.

Dalším ochranným prvkem je použití speciálních barev a unikátního papíru. Například papír si necháváme pro svou vlastní potřebu vyrábět podle jedinečného zadání. Kombinace pozitivního a negativního vodoznaku, textilních barevných vláken, značky viditelné pouze pod UV světlem činí tento materiál nenapodobitelným. 

Dalšími ochrannými prvky mohou být další tiskové techniky, jako je slepotisk, horká ražba (zlato, stříbro, hologramy) apod.

Příklady realizací

Certifikáty Microsoft Partner pro společnost Microsoft Slovakia

Zákazník: Microsoft Slovakia s.r.o.
Pro společnost Microsoft Slovakia jsme zhotovili a ofsetovým tiskem na bankovní papír vytiskli certifikáty s ochrannými prvky. Pro mnoho zákazníků jsou certifikáty zásadním dokumentem, neboť jejich prostřednictvím jsou garantovány vlastnosti či pravost výrobků. Jsou taktéž vysokou míru reprezentace a jsou vyráběny totožným způsobem a s podobnými ochrannými prvky jako jsou cenné papíry. Zdůraznění ojedinělosti napomáhá ke zvýšení poptávky, a klient má radost z pocitu, že totožného zboží bylo vyrobeno pouze limitované množství.
Technologie: ofsetový tisk

Dárkové kupony pro restaurant VALORIA

Zákazník: Valorie
Dárkové kupony v různých hodnotách včetně skládačky pro uložení.
Technologie: ofsetový tisk, lamino, parciální uv lak, suchá pečeť, ražba hologramu

Akcie holdingu Dominanta group

Zákazník: Dominanta group
Připravili jsme akcie s celou řadou ochranných prvků. Složitá a stěží napodobitelná grafika, unikátní papír s pozitivním i negativním vodoznakem a různobarevnými textilními vlákny, z nichž některá jsou viditelná jen pod UV světlem. Giloše, speciální barvy, slepotisk, ražba nebo hologram jsou další prvky pro ochranu před napodobením a kopírováním. Všechny akcie jsou číslovány.
Technologie: grafický návrh, ofsetový tisk, ražba, číslování

Dárkové poukázky a certifikáty

Zákazník: Home Credit, Microsoft
Unikátní, složitě napodobitelná a nekopírovatelná grafika. Certifikáty a dárkové kupony s ochrannými prvky. Základem je unikátní papír s vodoznakem a dalšími ochrannými prvky. Giloše, speciální barvy, slepotisk a ražba jsou další prvky pro ochranu před napodobením a kopírováním.
Technologie: grafický návrh, ofsetový tisk, ražba, číslování
Label
Zavřít
Grafika, design, kreativa, copywriting, osvit filmů, CTP, ofsetový tisk, digitální tisk, velkoformátová grafika, řezaná grafika, plotter, webové stránky, programování, databáze, reklama, myšlenky, nápady, DVD, flash, video, 3D, POS
Copyright © 2011 ARTAX, a.s., Karásek 1e (areál Pharma Park CR, budova 09), Brno